Cenník

Pobyt
Celodenný pobyt (7:00 – 17:00) 410 € / mes.
Poldenný pobyt (7:00 – 12:30) 370 € / mes.
Súrodenecká zľava na druhé dieťa -50 € / mes.
Krúžky
Gymnastika 35 € / mes.
Výtvarná výchova 20 € / mes.
Angličtina 20 € / mes.
Strava
Stravná jednotka
(desiata, obed, olovrant, ovocie, pitný režim)
v prípade neprítomnosti dieťaťa možno stravu odhlásiť
4,10 € / deň