O nás

Sme súkromná materská škola v Bratislave, poskytujúca celodennú starostlivosť pre deti predškolského veku od dvoch do šiestich rokov v čase od 7:00 do 17:00 (po dohode aj dlhšie).

Škôlka sa nachádza v pokojnom prostredí v mestskej časti Petržalka v tichej lokalite obklopenej zeleňou, parkom a detským ihriskom. Z hľadiska dopravnej dostupnosti je materská škola vhodne situovaná na okraji Petržalky s ľahkou dostupnosťou autom aj MHD a to najmä z Petržalky, mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo a pohraničných oblastí, ale aj z iných častí Bratislavy. Parkovanie je možné v okolí celej škôlky. V najbližšom okolí škôlky je však malá frekventovanosť dopravy.

Materská škola je vybudovaná ako súčasť „Petržalského centra pre rodinu“. To je tvorené ďalšími prevádzkami určenými predovšetkým deťom a rodinám, ako napr. detské jasle, krytý bazén, tanečné sály, telocvičňa, a pod. Rodič tu nájde všetko na jednom mieste. Materská škola pri prijímaní detí uprednostňuje deti z jaslí „Jasličky pre naše detičky“ a naopak, jasle uprednostňujú mladších súrodencov detí navštevujúcich našu škôlku.

Novo zrekonštruovaná budova je prispôsobená potrebám detí. Materská škola a jej vzdelávací systém sú navrhnuté so zámerom vytvoriť deťom ideálne miesto na učenie a hru. Triedy sú bezpečné a bezbariérové (v zmysle platnej legislatívy), funkčne a esteticky zariadené, plné farieb a svetla a všetko dôležité majú deti na dosah. Súčasťou areálu materskej školy je školský dvor s pieskoviskom a preliezačkami, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné normy a plochami vhodnými na jazdu na odrážadlách a bicykloch. Terasa, na ktorú je možný vstup aj priamo z tried zas plní funkciu letnej triedy, kde je možné realizovať najmä výtvarné, pracovné a pohybové aktivity, ale aj iné edukačné činnosti. Jej súčasťou sú hrantíky na pestovanie byliniek a kvetov.

Najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa v predškolskom veku je hra a preto všetky činnosti, pedagogické aktivity a krúžky prebiehajú hravou formou. Pri tvorbe a realizácii programu vychádzame z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu IŠVP a z neho vychádzajúceho školského vzdelávacieho programu – Poď sa s nami hrať. Garantujeme predprimárne vzdelávanie v zmysle príslušnej platnej legislatívy. Našim cieľom je vytvoriť pre deti najvhodnejšie podmienky pre zdravý duševný a telesný rozvoj. Preto zabezpečujeme deťom dostatok pohybových a športových aktivít pod vedením kvalifikovaných pedagógov alebo špecializovaných trénerov. Na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v plnej miere využívame náš školský dvor, plaváreň v Petržalskom centre, ihriská v blízkosti škôlky a okolité prírodné prostredie (park, Chorvátske rameno a pod.).

Dôležitý je individuálny prístup pedagógov k deťom a rodinná atmosféra. Preto sú deti v škôlke rozdelené podľa veku do troch tried. Počet detí v jednej triede je 11 až najviac 16 podľa vekovej skupiny (dvoj-trojročné deti maximálne 11 detí, troj-štvorročné max. 13 detí a päť-šesťročné max. 16 detí v triede).

Učenie zážitkovou formou má pre deti v predškolskom veku nenahraditeľný význam. Aby získali čo najviac informácií o okolitom svete, obohacujeme pravidelné edukačné aktivity o exkurzie a výlety v Bratislave a v jej okolí, divadelné predstavenia, návštevy zoologickej záhrady, múzeí, hospodárskeho dvora, besedy s ľuďmi vykonávajúcimi zaujímavé povolania atď. V rámci spolupráce s rodičmi realizujeme v škôlke podujatia športového a kultúrneho charakteru ako sú besiedky, spoločné tvorivé dielne, športovo-zábavné popoludnia a opekačky.

Angličtina je bežnou súčasťou aktivít v škôlke. Pre všetkých škôlkarov zaraďujeme aj pravidelné hodiny angličtiny s lektorom. Dieťa má možnosť plnohodnotne rozvíjať svoju materinskú reč, ktorá mu ponúka množstvo rozprávok, básničiek, hier, avšak dostane možnosť naučiť sa a postupne komunikovať v cudzom jazyku, čo je pre dieťa predškolského veku oveľa jednoduchšie a prirodzenejšie. Prirodzenou a hravou formou tak deti získajú výborný základ pre ďalšiu výuku cudzieho jazyka.

Dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu je aj zdravá strava. Kvalitnú, pestrú a vyváženú stravu, určenú pre deti predškoského veku (2-6r.) zabezpečuje cateringová spoločnosť schválená úradom verejného zdravotníctva. Dbáme na dostatočné množstvo sezónneho a lokálneho ovocia, a najmä zeleniny a samozrejme dohliadame na vyvážený pitný režim počas celého dňa. V prípade potreby vieme zabezpečiť stravu aj pre deti s intoleranciami na laktózu a lepok.