Čo nás čaká v Marci? utorok, 5. marca 2024

12.3. (utorok) o 10:00 hod.- „Návšteva knižnice“ Akcia určená pre deti z triedy Lienok.  Marec mesiac kníh –  deti navštívia miestnu knižnicu Petržalka – Turnianska 10.

19.3. (utorok) premietanie v MŠ – Naše Slovensko

26.3. (utorok) Jarné tvorivé dielne – počas edukačnej aktivity

28.3.(štvrtok) Hľadanie veľkonočného pokladu – zábavné plnenie úloh so sladkým prekvapením na konci

28.3.tvrtok) Deň hračiek – v tento deň majú deti možnosť  priniesť si  hračku z domu, ukázať ju kamarátom .